Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Inkjet (μελάνια/μελανάκια) - Διαδικασία Ανακατασκευής

Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Inkjet (μελάνια/μελανάκια) - Διαδικασία Ανακατασκευής

Η διαδικασία ανακατασκευής των αναλωσίμων για Inkjet εκτυπωτές (μελάνια/μελανάκια) περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Διαλογή – Προ-Έλεγχος εισερχομένων κενών αναλωσίμων.
  2. Άδειασμα και Εσωτερικός καθαρισμός (πλύσιμο) με ζεστό υπερ-κάθαρο νερό (αγωγιμότητα <10μS)
  3. Στέγνωμα με πεπιεσμένο άερα.
  4. Πλήρωση με κατάλληλο μελάνι σε περιβάλλον κενού (Πίεση <-0,85 bar)
  5. Έλεγχος σε εκτυπωτή.
  6. Εξωτερικός Καθαρισμός.
  7. Σήμανση /Συσκευασία.