Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

Ποιότητα - Πιστοποιήσεις
 • Η Rethink Α.Ε.Β.Ε. εφαρμόζει και είναι Πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο: ISO 9001: 2008. Αυτό σημαίνει διαρκής συλλογή στοιχείων και μέτρηση δεικτών (στατιστικών στοιχείων) που αφορούν το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζει - τόσο στο 'διοικητικό' τμήμα όσο και στο παραγωγικό - αξιολόγησή τους και προσπάθεια βελτίωσής τους.
 • Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 όσον αφορά στις περιβαλλοντικές διαδικασίες που ακολουθεί. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ‘περιβαλλοντικό ίχνος’, με ελαχιστοποίηση των όποιων επιβαρύνσεων, χρήση ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. συσκευασίας), ανακύκλωση του μεγαλύτερου αριθμού των παραπροϊόντων κλπ. Επίσης, για όλες τις πρώτες ύλες διαθέτουμε ‘Φύλλα Ασφάλειας Υλικού’ (MSDS, Material Safety Data Sheet), διασφαλίζοντας ότι όλα είναι ακίνδυνα και κατάλληλα για χρήση τόσο από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας όσο και από τους πελάτες.
 • Η Rethink είναι αδειοδοτημένη για το αντικείμενό της από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης (αρμοδιότητα που παλιότερα ανήκε στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης και ακόμη παλιότερα στο Υπ.Βιομηχανίας).
 • Η Rethink είναι επίσης αδειοδοτημένη για τη διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) των αναλωσίμων εκτυπωτών (κατηγορία μη επικινδύνων αποβλήτων).
 • Τα προϊόντα είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (Laser Toner) και DIN 33871 (Inkjet)
 • Προσοχή:
  • Το ‘Πιστοποιητικό DIN’ αφορά αναλώσιμα (δηλαδή εκδίδεται ανά αναλώσιμο, δεν αφορά εταιρίες, εγκαταστάσεις κλπ.).
  • Πολλές εταιρίες στην Ελλάδα θα ισχυριστούν ότι έχουν ‘Πιστοποιητικό DIN’ (μάλιστα αναρτώντας και το ‘DIN Certified’ στο προωθητικό υλικό τους ή το website τους), κάτι που με μια απλή έρευνα αναδεικνύεται ως ψευδές και παραπλανητικό. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γίνει δέκτης τέτοιου ισχυρισμού από εταιρία να ζητήσει όλα τα Πιστοποιητικά για όλα τα αναλώσιμα που ανακατασκευάζει η εν λόγω εταιρία!
  • Το ‘Πιστοποιητικό DIN’, και οποιοδήποτε Πιστοποιητικό, είναι έγγραφο που εκδίδεται από φορέα Με Διαπίστευση να εκδίδει ανάλογα Πιστοποιητικά (εξειδικευμένα γερμανικά εργαστήρια στην Προκειμένη περίπτωση) κι όχι ασφαλώς μια (πιθανώς εντυπωσιακή σε μορφή) Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τον ίδιο τον ανακατασκευαστή αναλωσίμων. Επίσης δεν εκδίδεται και δεν έχει καμιά ισχύ όταν εκδίδεται από π.χ. κάποιον αναρμόδιο ιδιώτη (π.χ. Σύμβουλο Επιχειρήσεων). Δυστυχώς η Ελληνική αγορά βρίθει περιπτώσεων που εσκεμμένα προσπαθούν να παραπλανήσουν.
 • H Rethink ΑΕΒΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο STMC, ειδικά για ανακατασκευασμένα αναλώσιμα για Laser Εκτυπωτές. Είναι η πρώτη και η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που πέτυχε αυτήν την Πιστοποίηση, η οποία και χρησιμοποιεί Αναγνωρισμένα Διεθνή Πρότυπα για την αξιολόγηση (ποιότητα και αριθμός εκτυπώσεων) ενός αναλωσίμου για Laser εκτυπωτή. Η Rethink χρησιμοποιώντας αυτά τα πρότυπα ως έργαλεία’ για το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης συνεχίζει να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων της (τόνερ-μελάνια).
 • H Rethink AEBE διενεργεί ελέγχους διάρκειας εκτύπωσης στα αναλώσιμα που ανακατασκευάζει σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 19798/19752 και ISO 24711. Προσοχή και εδώ: και σε αυτό βρίθει η Ελλάδα εταιριών που έχουν ‘Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 19752’, όταν στην καλύτερη περίπτωση διενεργούν μόνες της ελέγχους σύμφωνα με αυτό το πρότυπο (και κατόπιν παραπλανητικά 'βαφτζίζουν' έγγραφα που συντάσσουν οι ίδιες ως 'Πιστοποιητικά'. Είναι μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση 'Είσαι ό,τι δηλώσεις'.