Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility)

Η Rethink στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της θεωρεί ότι έχει ευρύτερες υποχρεώσεις. Πέραν αυτών απέναντι στους συνεργάτες και πελάτες της, θεωρεί ότι έχει με σαφήνεια υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον της χώρας μας, το οποίο υπηρετεί ασκώντας την κύρια δραστηριότητά της (ανακύκλωση αναλωσίμων) και τηρώντας αυστηρές περιβαλλοντικές πρακτικές. Έχει όμως και υποχρεώσεις απέναντι στον ευρύτερο κοινωνικό της περίγυρο, τοπικό ή εθνικό, δηλαδή υποχρέωση να επιστρέψει μέρος του επιχειρηματικού οφέλους πίσω στην κοινωνία.

Έτσι έχει μακρά συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων΄(ΕΛΕΠΑΠ, www.elepap.gr) . Εκτός από την δωρεάν προσφορά αναλωσίμων εκτυπωτών, προσφέρει και χρήματα που σχετίζονται με τις προσφορές των άδειων αναλωσίμων προς τη Rethink. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.