Ανακύκλωση Αναλωσίμων και Περιβάλλον

Ανακύκλωση Αναλωσίμων και Περιβάλλον

Κάθε χρόνο πάνω από 300 εκατομμύρια cartridges (τόνερ και μελάνια) καταλήγουν στις χωματερές σε όλον τον κόσμο. Σχεδόν οκτώ cartridges ανά δευτερόλεπτο πετάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ τα νούμερα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία είναι αντίστοιχα.

 

Το κάθε αναλώσιμο εκτυπωτή είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον. Περιέχει πλαστικό αλλά και βαριά μέταλλά. Όταν καταλήξουν στη χωματερή μολύνουν το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα κλπ και προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον.

 

Σε όλα τα καταναλωτικά είδη η βέλτιστη περιβαλλοντική τακτική συνοψίζεται στο τρίπτυχο:

 

‘Reduce – Reuse – Recycle’. Δηλαδή: ‘Μειώστε – Επαναχρησιμοποιήστε – Ανακυκλώστε’. Δηλαδή μετά την προφανή προτροπή της μείωσης (της κατανάλωσης και συνεπώς της παραγωγής σκουπιδιών), ακολουθεί η προτροπή για επαναχρησιμοποίηση πριν από αυτή την (δομικής) ανακύκλωσης. Είναι προφανές ότι όταν ξαναχρησιμοποιώ κάτι (πιθανώς μετά από ανακατασκευή αλλά και πολλές φορές) ωφελώ το περιβάλλον πολύ περισσότερο από την ανακύκλωση (όπου εμπλέκονται αναγκαστικά ενεργοβόρες διαδικασίες, π.χ. ως προς τα αναλώσιμα για το λιώσιμο του πλαστικού κλπ).

 

Η ανακατασκευή αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ/μελανιών) είναι προφανώς η βέλτιστη περιβαλλοντική τακτική που πρέπει να συνοδεύει τη χρήση των εκτυπωτών και των αναλωσίμων τους σε αντίθεση με τη Ανακύκλωση, όπως προσφέρεται από τους κατασκευαστές των εκτυπωτών, καθώς βασικούς τους στόχος δεν είναι το περιβάλλον, αλλά η αποστράγγιση της αγοράς από άδεια αναλώσιμα έτσι ώστε να μην μπορούν να προσφέρονται ανακατασκευασμένα αναλώσιμα!