Ανακατασκευή (Αναγόμωση) και ανακύκλωση Τόνερ / Μελανιών

Rethink Τhings Τhrough!

 

Εμπορία Ειδών Πληροφορικής και αναλωσίμων εκτυπωτών –
Ανακατασκευή Αναλωσίμων Εκτυπωτών

Αντικείμενο της Rethink είναι η εμπορία Ειδών Πληροφορικής, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής, η ανακατασκευή αναλωσίμων εκτυπωτών και η εμπορία γνησίων και συμβατών αναλωσίμων εκτυπωτών.

DELL